Dnia 15.11.2019 roku został złożony do XIX Wydziału Sądu Gospodarczego KRS w Warszawie wniosek o ogłoszenie upadłości QPS sp. z o.o.

Wniosek ma sygnaturę XIX GU 1004/19 i na dzień 15.01.2020 roku nie został jeszcze rozpatrzony.

Na niniejszej stronie zostanie umieszczona informacja o decyzji Sądu niezwłocznie po powzięciu przez Zarząd takiej informacji.

Dotychczasowe adresy email nie działają. We wszelkich sprawach proszę kontaktować się pod adresem email info@qpspro.pl

Wszelki majątek Spółki powinien zostać zwrócony na adres siedziby, tj. ul. Bodycha 87, 05-816 Michałowice.

QPS sp. z o.o.
ul. Bodycha 87, 05-816 Michałowice
NIP: 522-310-59-51 KRS: 0000705313