5 marca 2019 roku Sąd Gospodarczy w Warszawie, XIX Wydział ogłosił upadłość spółki QPS sp. z o.o.

Sędzia wyznaczył pana Lechosława Kochańskiego na Syndyka Masy Upadłości.

Akta sądowe prowadzone są pod sygnaturą XIX GU 1004/19 w Sądzie Gospodarczym w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100.

Dotychczasowe adresy email nie działają. We wszelkich sprawach proszę kontaktować się pod adresem email info@qpspro.pl

Wszelki majątek Spółki powinien zostać zwrócony na adres siedziby, tj. ul. Bodycha 87, 05-816 Michałowice.

QPS sp. z o.o.
ul. Bodycha 87, 05-816 Michałowice
NIP: 522-310-59-51 KRS: 0000705313